Økonomi

Endret: 05.12.2009

Dette er en forenklet oversikt over økonomisk status til en hver tid.

  • Påfyll: Alt som kommer inn (gaver, inntekter fra arrangement, renteinntekter osv.)
  • Til prosjektene: Det som er overført til de ulike prosjektene
  • Kostnader: Her ligger alle slags kostnader (annonser, innkjøp i forb. med arrangement, renter osv.)

Du kan klikke på et årstall for å se detaljer det året.

 

Innestående på Vanntanken: 12 762,-
År Påfyll Til prosjekt Kostnader
Totalt 53 293 -40 000 -531
2011 20 554 -40 000 -135
2010 32 739 0 -396