Styremøte Vanntanken Skaun

Endret: 05.04.2011


Dato / tid: 22.03.2011 kl. 19.00
Sted: Rådhuset Børsa
Beskrivelse:

 

Innkalling til styremøte

 

Agenda

 

Godkjenne innkalling

Godkjenne protokoll fra årsmøtet

Planlegging aktiviteter i april/mai

Status/videre planlegging av bedriftsstafett

Brønnprosjekt: Soalibougou - godkjenne prosjektet?

 

Vanntankens styremøter er åpne - alle interesserte er hjertelig velkommen!

 

 

Referat

 

Godkjenne innkalling

Vedtak:  Innkallingen godkjent

 

Godkjenne protokoll fra årsmøtet

Noen feil i vedtaksformulering og navn på personer ble påpekt. 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent med de påpekte endringene.

 

Planlegging aktiviteter i april/mai

Brønnåpning - planlegges videre når vår første brønn er ferdigbygget

Kasser for pantelapper i butikkene - Jan Ole kontakter aktuelle butikker i kommunen for å inngå avtaler.

 

Status/videre planlegging av bedriftsstafett

Status bedriftsstafetten ble lagt frem.  Siri jobber videre med saken.

 

Brønnprosjekt: Soalibougou - godkjenne prosjektet?

Vanntanken Norge har etter vår anmodning lagt brønnprosjektet i Soaliboubou over til oss for vurdering.  Jan Ole presenterte prosjektet med den informasjon som foreligger pr i dag.  Styret vil ha mer informasjon om prosjektet, og Jan Ole kontakter Vanntanken Norge for å få mer info.  Selv med den informasjonen som foreligger er prosjektet OK. 

 

Vedtak:  Brønnprosjekt Soalibougou 1 godkjennes finansiert.  Styreleder får fullmakt til å gjennomføre overføringen til Care.

 

Merknad:  Vedtaket ble gjort på "Verdens Vanndag"!!!

 

Neste styremøte: 27.04.11 kl 1900 på Rådhuset.