Styremøte Vanntanken Skaun

Endret: 21.06.2011


Dato / tid: 20.06.2011 kl. 19.00 - 19.00
Sted: Rådhuset Børsa
Beskrivelse:

 

Vanntanken Skaun arrangerer styremøte på Rådhuset tirsdag 18.05.2011 kl 1900.

 

Agenda

 

Godkjenne innkalling

Godkjenne referat fra forrige møte

Status økonomi og prosjekter

Aktiviteter fremover

Eventuelt

 

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen:-)

 

 

 

Referat

 

Møtet kunne ikke gjennomføres 18.5.2011 og ble gjennomført mandag 20.6.2011 kl 1900 på Rådhuset.

 

Godkjenne innkalling

Innkallingen ble godkjent

 

Godkjenne referat fra forrige møte

Refetatet har ligget ute på Vanntankens nettsider.  Referatet ble godkjent

 

Status økonomi og prosjekter

Brønnen i Soualibougou er nå under bygging og skal stå ferdig i løpet av september.  Vi får bilder fra byggingen når brønnen nærmer seg ferdigstilling.

Vårt bidrag til brønnen ble overført til Care Norge 12.5.2011!  Vi får statusrapporter etterhvert.

 

Saldo på konto er pr 20.6.11 kr 4500,-

 

Aktiviteter fremover

Vanntanken Skaun ønsker også i år å delta på markedet under KpH.  Jan Ole sjekker om vi får delta/bod.  Anne Lise, Mildrid og Lars Arne deltar på markedet.  Vi lager informateriell for utdeling, og selger vannflasker.  Siri ordner med flaskene.

 

Vi fortsetter arbeidet med å få opp pantelappkasser i butikkene.  Aktuelle butikker er: Kiwi Buvika, Prix og ICA Børsa og Skaun Samvirkelag.  Anne Lise forespør i Skaun, Jan Ole tar resten.

 

Vi forsøker å få til et arrangement rundt brønnåpningen etter valget i september.

 

Siri var ikke tilstede på møtet, og status for bedriftsstafetten utgikk.

 

Eventuelt

Neste møte arrangeres i slutten av august.  Jan Ole Sender innkalling.