Styremøte i Vanntanken Skaun

Endret: 14.03.2012


Dato / tid: 06.03.2012 kl.
Sted: Rådhuset Børsa
Beskrivelse:

 

Agenda

 

Godkjenne innkalling og dagsorden

Planlegging av årsmøtet 2011

Eventuelt

 

 

 

Referat

 

1. Godkjenne innkalling og dagsorden

- Ingen merknader - godkjent

 

2. Planlegging av årsmøtet 2011

- dato for årsmøtet fastsettes til tirsdag 27.03.12 kl 1900 i K-salen

- Siri bestiller K-salen

- Jan Ole lager innkalling og fremlegger regnskapet for revisor.

- Jan Ole skriver et utkast til årsberetning som sendes styremedlemmene på epost for godkjenning.

- forslag til nye styremedlemmer - Knut Rossmo er villig til å stille

 

3. Eventuelt

- En del ideer til fremtidige aktiviteter ble diskutert.  Disse tas opp igjen på årsmøtet, og på neste styremøte.