Stor innsats for rent vann

Endret: 27.06.2010


5. klasse ved Børsa skole arrangerte innsamlingsdag for Vanntanken Skaun


5. Klasse ved Børsa skole arrangerte 3. juni en innsamlingsaksjon til inntekt for Vanntanken Skaun.  Tilsammen klarte de å samle inn kr 3429,-

 

Barna begrunner sitt initiativ slik:

 

"HVORFOR
Vi i 5.klasse på Børsa skole samler inn penger til vanntanken Skaun. De kan da bygge brønner i Mali slik at de får rent vann.
Vanntanken Hemne har allerede bygget 11 brønner. Hvorfor har vi i Norge, USA og mange andre land masse penger og noen land ikke noe penger?
Hvorfor kan ikke vi gi penger til andre land så de kan få mat, vann,klær og hus? De drikker av sølepytter og  de kan bli syke  av det. Tenk deg om du må drikke vann fra en sølepytt? De bader i sitt eget drikkevann. Det er masse bakterier i urent vann.
Vi i Børsa samler inn penger til vanntanken så de i andre land kan få rent vann. Vi i 5. har jobbet med menneskerettigheter og rent vann er en menneskerettighet.

Skrevet av Sofie og Ellen Sofie"

 

Dette er enda et bevis på at det sosiale engasjementet er høyt hos barna våre.  Dette bidraget gir oss enda mer motivasjon til å stå på for brønnbygging.  Det er nå en stor mulighet for at vi kan bygge en brønn allerede i høst.

 

Tusen takk til 5. klassen i Børsa.  Vi håper de andre skolene i Skaun vil gjøre noe tilsvarende.

 

 

5. Klasse Børsa innsamling15. klasse Børsa skole innsamling