Arbeidet

Endret: 27.06.2010

Finne gode prosjekter

Vanntanken er i kontakt med ulike humaniteære organisasjoner for å finne aktuelle prosjekter som Vanntanken kan delta på. Vi prøver å finne prosjekter som passer for Vanntanken. Kriteriene i dag er:

  • .. har en kostnadsramme som gjør at vi kan gjennomføre dem i løpet av 3 - 9 måneder
  • .. er relativt enkle å vurdere i ettertid
  • .. er relatert til vann

Skaffe midler til prosjektene

Vanntanken arbeider for å skaffe midler til Vanntanken:

  • arbeider for å få personer til å gi fast
  • arbeider for å få personer til å gi enkeltbeløp til Vanntanken
  • står for ulike arrangementer som gir inntekter
  • Finne andre måter som kan gi inntekter

Informere om aktiviteten

  • Sende ut e-post til medlemmene
  • Setter inn informasjon i lokalavisene