Økonomi

Endret: 27.06.2010

Dette er en forenklet oversikt over økonomisk status til en hver tid.

  • Påfyll: Alt som kommer inn (gaver, inntekter fra arrangement, renteinntekter osv.)
  • Til prosjektene: Det som er overført til de ulike prosjektene
  • Kostnader: Her ligger alle slags kostnader (annonser, innkjøp i forb. med arrangement, renter osv.)

Du kan klikke på et årstall for å se detaljer det året.

 

Innestående på Vanntanken: 165 604,-
År Påfyll Til prosjekt Kostnader
Totalt 268 104 -102 500 0
2013 155 289 0 0
2012 71 947 -102 500 0
2011 40 868 0 0