Klimakrisen

Endret: 14.10.2007

Vanntanken inviterer til et møte om Klimakrisen 14.10.2007. Vi får se hvor dette fører for Hemne, men et sted skal man starte.

Er det krise?

Stadig flere forskere mener menneskeheten kan komme til å ødelegge seg selv hvis det ikke gjøres vensentlige endringer i måten vi lever på. Det hevdes at vi har 20 år på oss til å gjøre disse endringene.

Nobelkomiteen ga fredsprisen for 2007 til FN's miljøpanel og Al Gore for fokus på klimakrisen. Det er et signal om at dette er viktig.

Kan vi gjøre noe?

Noen mener det er for sent å snu, mens de fleste mener det enda er muligheter. Men vi må gjøre mye på kort tid. Det er bred enighet om at verden må redusere utslippene av klimagasser for at den globale oppvarmingen skal stabiliseres.

En gjennomsnitts normann slipper ut 12 tonn klimagasser pr. år, mens snittet i verden er 5 tonn. Norge er en av de værste i klassen.

Hva kan vi gjøre?

Det finnes mange konkrete tiltak som vi kan gjøre i verden, i lokalsamfunnet, i næringslivet og i heimen. Her lager vi en liste over ulike tiltak. 1ST ved HVS har arbeidet med saken, og en del av forslagene kommer derfra.

Hva Hvordan Hvorfor
Bruke mindre strøm Bruke sparepærer, nattsenking av temperatur, dusje raskere, bruke pelletsovner og varmepumper  .. En stor del av strømproduksjonen belaster miljøet.
Bruke mindre bensin/diesel Kjøre mindre bil (sykle/gå), bruke en bil som har lavt forbruk, bruk kollektivtransport .. En ordinær bil koster nesten 2 kg CO2 pr. mil. Husk pgså at det koster omlag 7.000 kg å produsere en bil - like mye som den slipper ut på tre års kjøring.
Fly mindre Bruke telefonkonferanser, Fly er en av de transportmetoder som koster mest CO2 pr. km.
Spise mindre kjøtt Spis mer fisk og mer grønnsaker. Vi spiser stadig mer kjøtt. Ett kilo storfekjøtt koster 16 kg CO2. Produksjon av kjøtt og melk står for 18% av verdens klimagassutslipp.
Bruk mindre ting Gi bort tjenester i stedet for gaver, kjøp kvalitet og reparer i stedet for å kaste, kjøp mer brukt.. Produksjon av nye ting koster mye CO2. En stasjonær PC koster rundt 700 kg CO2.
...    
...    
...    

Referanser

FN's temasider om klima Her er det mye faktainformasjon fra FN.
Klimaløftet Miljøverndepartementet sider om hvor vi er, hvor vi skal og hvordan vi kommer dit.
Miljøstatus (Miljødirektoratene) Svært mye bakgrunnsmateriale
Norge2020 (NRK) En familie på 5 fikk utfordring om å kutte sitt CO2-utslipp med 30% på en uke. De klarte 54%.
En ubehagelig sannhet. Kan kjøpes/leies på videobutikker.

En film som er basert på foredrag av Al Gore. (An inconvenient Truth. Burde kanskje vært oversatt som en ubeleilig eller brysom sannhet).

Vant Oscar for beste dokumentar i 2007.

Klimatrusselen (VG) Mye informasjon nyheter knyttet til miljøkrisen. Litt artig at sidene ligger under utenriks..
Grønn hverdag Magasinet "grønn hverdag" gir konkrete tips om hva du kan gjøre for å bedre miljøet.
Bellonas om klimakrisen  
Klimakalkulatoren (Vestlandsforskning) Vestlandsforskning har laget en kalkulator for å regne ut litt om ditt forbruk. Både i energiforbruk, klimagassutslipp og biologisk fotavtrykk.
VG's klimatest Her kan du beregne om du er et miljøsvin.
Transportmidler og utslipp Liste over de ulike transportmidler og hvor mye de koster i miljøbelastning.
Folks forslag til tiltak (VG) VG har en liste over forslag som folk sender inn til.