Økonomi

Endret: 24.12.2007

Dette er en forenklet oversikt over økonomisk status til en hver tid.

  • Påfyll: Alt som kommer inn (gaver, inntekter fra arrangement, renteinntekter osv.)
  • Til prosjektene: Det som er overført til de ulike prosjektene
  • Kostnader: Her ligger alle slags kostnader (annonser, innkjøp i forb. med arrangement, renter osv.)

Du kan klikke på et årstall for å se detaljer det året.

 

Innestående på Vanntanken: 144 961,-
År Påfyll Til prosjekt Kostnader
Totalt 2 428 564 -2 200 960 -82 642
2020 116 646 0 -744
2019 91 249 -100 000 -3 017
2018 83 691 -186 276 -1 746
2017 86 623 0 -466
2016 88 992 -248 999 -2 466
2015 120 220 0 -603
2014 137 314 -656 124 -703
2013 295 605 0 -6 599
2012 263 351 0 -396
2011 188 495 -268 000 -7 862
2010 267 064 -197 000 -9 449
2009 166 523 -223 561 -10 879
2008 140 893 0 -8 976
2007 195 126 -181 000 -1 832
2006 180 136 -140 000 -26 364
2005 6 636 0 -539