Prosjekter

Endret: 09.02.2008

Her er liste over prosjektene.

Du kan også klikke for å vise prosjektene på kart.

 

Under vurdering:

Under arbeid:

Kailahun, Sierra Leone

Ferdige:

Brønn 17: Pelleny
Grønnsakshagebrønn i Mopti-regionen, Kendie kommune i Mali. Dybde 15 meter og kostnad kr. 102.000,-.

Brønn 16: Sirabougou
Brønnen ble ferdigstillt i september 2010

Brønn 15: Soalibougou 2
Grønnsakshagebrønn i Segou-regionen, Sansanding kommune. Brønnen er beregnet til 12 meter og kostnad på 40.000,-.

Brønn 14: Boky Wéré 3
Grønnsakshagebrønn i Segouregionen i Mali. Det er planlagt tre brønner til en kostnad av 30.000,- pr. stk.

Brønn 13: Boky Wéré 2
Grønnsakshagebrønn i Segouregionen i Mali. Det er planlagt tre brønner til en kostnad av 57.000,- pr. stk.

Brønn 12: Boky Wéré 1
Grønnsakshagebrønn i Segouregionen i Mali. Dette er den første av tre brønner i landsbyen Boky Wéré. Kostnad for brønnen er kr. 57.000. Den er nesten ferdig bygd, men ferdigstilles i mars/april 2011. Vanntanken har overført kr. 57.000,- til brønnen.

Brønn 11: Sarantomo i Mali
Grønnskashagebrønn i Moptiregionen i mali. Vanntanken har bidratt med 70.000,-.

Brønn 10: Kouin i Mali
Grønnsakshagebrønn i Moptiregionen i Mali. Vanntanken har bidratt med 70.000.

Brønn 8 og 9: Markadougouba i Mali
2 brønner i landsbyen Markadougouba i kommunen Fatinè i distriktet Ségou. Kostnad kr. 83.419,-.

Brønn 5,6 og 7: Fiah i Mali
3 brønner i landsbyen Fiah i kommunen Souleye i distriktet Macina. Kostnad kr. 120.142,-.

Brønn 4: Dandeymé i Mali
Bygging av en brønn i Dandeymé i Mali. Det er rundt 600 personer som får nytte av brønnen. Brønndybde er beregnet til 6-10 meter og kostnaden er beregnet til kr. 43.000,-. Vanntanken og næringslivet i Hemne har bidratt med kr. 43.000,-.

Brønn 3: Bingatane i Mali
Bygging av en brønn i Bingatane i Mali. Rundt 400 personer får nytte av brønnen. Brønndybden er beregnet til 10-15 meter og kostnaden til kr. 80.000,-. Vanntanken v/ Næringslivet i Hemne har bidratt med kr. 80.000,-.

Brønn 2: Sourindé i Mali
Bygging av brønn i landsbyen Sourindé i Mali. Skal gi varig vann til ca. 1.000 personer i 6 landsbyer. Brønnen var kostnadsberegnet til 138.000,- og Vanntanken har bidratt med kr. 138.000,-.

Brønn 1: Pora Bozo i Mali
Bygging av en brønn i Pora Bozo i Mali. Det er 2.700 mennesker som vil få vann fra brønnen. Brønndybden ble 9 meter. Arbeidet ble utført sommeren 2006, og brønnen ble åpnet i juli 2006. Vanntanken bidro med kr. 60.000,- til brønnen.