Informasjon

Endret: 11.03.2016

Vanntanken skal gi oss tilbake troen på at det nytter å forandre verden.
Vi arbeider for å skaffe vann til de som ikke har.

For å klare det har vi 5 tanker i hodet:

 


1. Bygd til bygd

Ei bygd (eller en bydel) i Norge støtter ei bygd i Afrika.


2. Glede og tilhørighet

Gjennom felles aktiviteter og arrangementer skal vi  . Alle kan være med og bidra i Vanntanken, og kanskje vil du finne noe der som kan berike livet ditt.


3. Informasjon og kunnskap

Vanntanken skal sørge for å informere konkret om alt som planlegges og alt som blir gjort.


4. Målbart og langsiktig

Vi velger prosjekter der det er lett å måle om vi lykkes eller ikke. En del prosesser tar noe tid, og vi må tenke minst fem år framover.


5. En bevegelse

Vi startet i Hemne, og kanskje flere bygder blir med etter hvert. Kanskje nabokommunene våre kan hjelpe nabobygdene der. Deretter får vi kanskje med bygder i hele Norge, Norden, Europa og så hele verden?

 

> Betydning, logo og oversettelser