Årsmøte 2010

Endret: 11.04.2011


Dato / tid: 22.03.2011 kl. 20.30 - 21.15
Sted: Hemne kraftlag, møterom 2. etg.
Beskrivelse: Vanntankens femte årsmøte.

 

Deltakere

Følgende medlemmer møtte på årsmøtet:
Per Arne Kaarstad, Kjell Øyasæter, Henny Belsvik Lund, Svein Waade.

Sakliste

 1. Innkalling og sakliste 
  - Innkalling godkjent
  - Sakliste godkjent
 2. Valg av møteleder og sekretær
  - Kjell Øyasæter valgt til møteleder
  - Svein Waade valgt som sekretær
  - Protokollen underskrives av de tilstedeværende 
 3. Årsmelding (se styrets årsmelding for 2010)
  - Årsmelding godkjent slik det er framlagt
 4. Regnskap (se regnskap for 2010)
  - Regnskapet godkjent slik det er framlagt
 5. Valg av styre og andre verv
  1. Styret har valgt følgende valgkomite: Kjell Øyasæter og Per Arne Kaarstad
  2. Følgende er på valg: Per Arne Kaarstad, Kjell Øyasæter, Svein Waade
  3. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer valgt for 2 år:
   Per Arne Kaarstad, Kjell Øyasæter, Svein Waade
  4. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
   Svein Waade kan fratre styret ved eventuell overgang til styret i Vanntanken Norge.
  5. Valgkomiteens forslag til leder for ett år: Kjell Øyasæter
   Forslaget ble enstemmig vedtatt
  6. Valgkomiteens forslag på revisor: Odd K. Strand
   Forslaget ble enstemmig vedtatt
 6. Inkomne forslag
  - Det er ikke innkommet forslag

 

 

Per Arne Kaarstad        Henny Belsvik Lund       Kjell Øyasæter      Svein Waade