Årsmøte 2011

Endret: 01.09.2012


Dato / tid: 09.05.2012 kl. 19.00
Sted: 2. etg. Kraftlagsbygget
Beskrivelse:

 

Deltakere

Følgende medlemmer møtte på årsmøtet:
Kjell Øyasæter, Henny Belsvik Lund, Svein Waade.

Sakliste

 1. Innkalling og sakliste
  - Innkalling godkjent
  - Sakliste godkjent
 2. Valg av møteleder og sekretær
  - Kjell Øyasæter valgt til møteleder
  - Svein Waade valgt som sekretær
  - Protokollen underskrives av de tilstedeværende
 3. Årsmelding (se styrets årsmelding for 2010)
  - Årsmelding godkjent slik det er framlagt
 4. Regnskap (se regnskap for 2010)
  - Regnskapet godkjent slik det er framlagt
 5. Valg av styre og andre verv
  1. Styret har valgt følgende valgkomite: Kjell Øyasæter og Per Arne Kaarstad
  2. Følgende er på valg: Henny Belsvik, Lund, Ingrid Gautsad, Marit Lian. 
  3. Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Kjell Øyasæter, Svein Waade og Per Arne Kaarstad
  4. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer valgt for 2 år:
   Solveig Lommundal, Johanne Løfaldli, Marit Lian (gjenvalg)
  5. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og styret består dermed av følgende: Kjell Øyasæter, Svein Waade, Per Arne Kaarstad, Marit Lian, Solveig Lommundal og Johanne Løfaldli
  6. Valgkomiteens forslag til leder for ett år: Kjell Øyasæter
   Forslaget ble enstemmig vedtatt
  7. Valgkomiteens forslag på revisor: Odd K. Strand
   Forslaget ble enstemmig vedtatt
 6. Inkomne forslag
  - Det er ikke innkommet forslag

 

 

 

 

Henny Belsvik Lund                Kjell Øyasæter                 Svein Waade