Årsmøte 2012

Endret: 29.04.2013


Dato / tid: 29.04.2013 kl. 19.00 - 20.00
Sted: Hemne Kraftlag
Beskrivelse: Ordinært årsmøte.

 

Sakliste

 1. Innkalling og sakliste
  - Innkalling godkjent
  - Sakliste godkjent
 2. Valg av møteleder og sekretær
  - Kjell Øyasæter valgt til møteleder
  - Svein Waade valgt som sekretær
  - Protokollen underskrives av de tilstedeværende
 3. Årsmelding (se styrets årsmelding for 2012)
  - Årsmelding godkjent slik det er framlagt
 4. Regnskap (se regnskap for 2012)
  - Regnskapet godkjent slik det er framlagt
 5. Valg av styre og andre verv
  1. Styret har valgt følgende valgkomite: Kjell Øyasæter og Per Arne Kaarstad
  2. Følgende er på valg: Svein Waade, Kjell Øyasæter, Per Arne Kaarstad. 
  3. Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Johanne Løfaldli, Solveig Lommundal, Marit Lian
  4. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer valgt for 2 år:
   Svein Waade, Kjell Øyasæter, Per Arne Kaarstad 
  5. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og styret består dermed av følgende:
   Kjell Øyasæter, Svein Waade, Per Arne Kaarstad, Marit Lian, Solveig Lommundal og Johanne Løfaldli
  6. Valgkomiteens forslag til leder for ett år: Svein Waade
   Forslaget ble enstemmig vedtatt
  7. Valgkomiteens forslag på revisor: Odd K. Strand
   Forslaget ble enstemmig vedtatt
 6. Inkomne forslag
  - Det er ikke innkommet forslag

 

29. april 2013 

 

 

 

 

Kjell Øyasæter              Solveig Lomundal             Johanne Løfaldli               Svein Waade