Årsmøte 2006

Endret: 22.04.2007


Dato / tid: 15.03.2007 kl. 19.00 - 21.00
Sted: Stabburet
Beskrivelse: Vanntankens første årsmøte.

 

Det var nærmere 20 personer som fant veien til Stabburet på årsmøte i vanntanken torsdag 15.03.2007. Det ble litt trangt, men det gikk fint når noen satte seg i trappa. Vi får vurdere større lokaler neste gang.
Dorthea hadde ordnet med rent vann og deilig frukt som ble servert på årsmøtet. Takk til Gjensidige for gratis leie av lokalet.

1. Innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

2. Årsmelding

Svein gjennomgikk aktiviteten i Vanntanken i 2006 og la fram årsmeldingen.
Det kom fram noen punkter som ble tatt inn i den endelige årsmeldingen.
Årsmeldingen ble så vedtatt.
>> Se årsmeldingen

3. Regnskap 2006

Vår regnskapsfører Jan Hammerdal gjennomgikk regnskapet. Ingun Øyasæter hadde revidert regnskapet og hadde ingen merknader. Regnskapet ble vedtatt.
>> Se regnskapet (krever pdf-leser)

4. Valg av styre og andre verv

Styret la fram følgende forslag til nytt styre:

 • Lars Gravdal
 • Dorthea Hofset Holmen
 • Marlaug Ringseth
 • Svein Waade
 • Andreas Langø Ven

Varamedlemmer:

 • Anette Ertvåg
 • Marit Lian

Andre verv:

 • Regnskapsfører: Jan Hammerdal
 • Revisor: Ingun Øyasæter
 • Arrangementskomité: Unni Ellefsen og Ingun Øyasæter

Nytt styret og andre verv ble vedtatt.
Styret sørger selv for å konstituere seg.

6. Diverse

 • Brønnen i Sourindé er nesten ferdig, og man traff vann ved en dybde på 39 meter.
 • Det ble snakket litt om medlemmer og medlemsskap. Det var stemning for at Vanntanken oppretter en liste over medlemmer. Alle som ønsker det kan bli medlem, og det er gratis. Vanntanken sørger for å sende ut informasjon om aktiviteten i Vanntanken til medlemmene.
 • Vanntanken endrer vedtektene i henhold til signaler fra årsmøtet, og registrerer Vanntanken i enhetsregisteret.