Årsmøte 2013

Endret: 11.03.2016


Dato / tid: 29.09.2014 kl. 20.00 - 21.00
Sted: WIS
Beskrivelse: Ordinært årsmøte.

 

Sakliste

 1. Innkalling og sakliste
  • Innkalling godkjent
  • Sakliste godkjent
 2. Valg av møteleder og sekretær
  • Per Arne valgt til møteleder
  • Svein Waade valgt som sekretær
  • Protokollen underskrives av de tilstedeværende
 3. Årsmelding (se styrets årsmelding for 2013)
  • Årsmelding godkjent slik det er framlagt
 4. Regnskap (se regnskap for 2013)
  • Regnskapet godkjent slik det er framlagt
 5. Valg av styre og andre verv
  1. Styret har valgt følgende valgkomite: Kjell Øyasæter og Per Arne Kaarstad
  2. Følgende er på valg: Johanne Løfaldli, Solveig Lommundal, Marit Lian
  3. Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Svein Waade, Kjell Øyasæter, Per Arne Kaarstad.
  4. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer valgt for 2 år:
   • Johanne Løfaldli, Solveig Lommundal, Marit Lian 
  5. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og styret består dermed av følgende:
   • Marit Lian, Solveig Lommundal og Johanne Løfaldli, Kjell Øyasæter, Svein Waade, Per Arne Kaarstad
  6. Valgkomiteens forslag til leder for ett år: Svein Waade
   • Forslaget ble enstemmig vedtatt
  7. Valgkomiteens forslag på revisor: Tor Espnes
   • Forslaget ble enstemmig vedtatt
 6. Inkomne forslag
  • Det er ikke innkommet forslag

 

29. september 2014

 

 

 

 

Kjell Øyasæter         Solveig Lomundal         Marit Lian          Per Arne Kaarstad        Svein Waade