Årsmøte 2007

Endret: 03.09.2008


Dato / tid: 08.04.2008 kl. 19.00 - 20.30
Sted: Hemne hotell
Beskrivelse: Vanntankens andre årsmøte.

 

Det var omlag 10 personer som møtte opp på Årsmøtet.

Årsmøtet var annonsert i lokalpressen.

1. Innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

2. Årsmelding

Svein gjennomgikk aktiviteten i Vanntanken i 2007 og la fram årsmeldingen. Årsmeldingen ble så vedtatt.
>> Se årsmeldingen

3. Regnskap 2007

Regnskapet er ført av Jan Hammerdal og revidert av Ingun Øyasæter. Hun hadde ingen merknader. Regnskapet ble gjennomgått av Svein.
Regnskapet ble vedtatt.
>> Se regnskapet (krever pdf-leser)

4. Orientering

 • Det er viktig å utnytte humorfestivalen 2008 til å profilere Vanntanken
 • Jobbe videre for å knytte medlemmene tettere til seg
 • Arbeide for fast giverordning for bedrifter
 • Vanntanker (bøsser) til alle husstander
 • Utvide til flere kommuner
 • Vurdere samarbeid med Care om evt. TV-aksjonen 2009

5. Valg av styre og andre verv

Styret la fram følgende forslag til nytt styre:

 • Svein Waade
 • Anette Ertvåg
 • Marit Lian
 • Karin Marie Sættem
 • Per Arne Kaarstad

Andre verv:

 • Regnskapsfører: Jan Hammerdal
 • Revisor: Ingun Øyasæter
 • Arrangementskomité: Unni Ellefsen og Ingun Øyasæter

Nytt styret og andre verv ble vedtatt med følgende tillegg:

 • Kjell Øyasæter velges som vararepresentant til styret.
 • Styret sørger selv for å konstituere seg.

6. Årsmøtesaker

Styret ønsker en uttallelse fra årsmøtet om Vanntanken skal engasjere seg i andre typer prosjekter (skogplanting, mikrofinans osv.)

Det var klar tale fra årsmøtet at Vanntanken må satse videre på brønnbygging.

 

Svein Waade (referent)