Årsmøte 2008

Endret: 02.06.2009


Dato / tid: 12.05.2009 kl. 19.00 - 20.00
Sted: Hemne Hotell
Beskrivelse: Vanntankens tredje årsmøte

 

Årsmøtet var annonsert i lokalpressen og ble avholdt på Hemne hotell.

1. Innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

2. Årsmelding

Svein gjennomgikk aktiviteten i Vanntanken i 2008 og la fram årsmeldingen. Årsmeldingen ble så vedtatt.
>> Se årsmeldingen

3. Regnskap 2008

Regnskapet er ført av Jan Hammerdal og revidert av Ingun Øyasæter. Hun hadde ingen merknader. Regnskapet ble gjennomgått av Svein. Regnskapet ble vedtatt.
>> Se regnskapet (krever pdf-leser)

4. Valg av styre og andre verv

Styret la fram følgende forslag til nytt styre:

 • Kjell Øyasæter (valgt for 2 år)
 • Per Arne Kaarstad (valgt for 2 år)
 • Svein Waade (valgt for 2 år)
 • Karin Marie Sættem (valgt for 1 år)
 • Anette Ertvåg (valgt for 1 år)
 • Marit Lian (valgt for 1 år)

Verv:

 • Leder: Kjell Øyasæter (valgt for 1 år)
 • Regnskapsfører: Jan Hammerdal
 • Revisor: Ingun Øyasæter

5. Videre arbeid

 • Se på mulig samarbeid med Care i forhold til TV-aksjonen
 • Vanntanken kan tilby å hjelpe til lokalt ved årets TV-aksjon
 • Fortsette å satse på konkrete prosjekter som brønnbygging, men vil se nærmere på andre typer prosjekter (mest aktuelt er mikrofinans/sparegrupper)
 • Økt fokus på medlemmene i Vanntanken

Svein Waade (referent)