Årsmøte 2009

Endret: 12.04.2010


Dato / tid: 12.04.2010 kl. 20.00 - 21.20
Sted: Hemne kraftlag, møterom 2. etg.
Beskrivelse: Vanntankens fjerde årsmøte.

 

Deltakere

Følgende medlemmer møtte på årsmøtet:
Marit Lian, Per Arne Kaarstad, Kjell Øyasæter, Karin Marie Sættem, Inger-Lise Waade, Svein Waade.

Sakliste

 1. Innkalling og sakliste 
  - Innkalling godkjent
  - Sakliste godjent med tillegg for sak 2 og 6
 2. Valg av møteleder og sekretær
  - Kjell Øyasæter valgt til møteleder
  - Svein Waade valgt som sekretær
  - Protokollen av underskrives av Inger-Lise Waade og Karin Marie Sættem
 3. Årsmelding (se styrets årsmelding for 2009)
  - Årsmelding godkjent slik det er framlagt
  - Det legges inn et kulepunkt under kommentarer på Økonomi om økning på inntekter fra 2008
 4. Regnskap (se regnskap for 2009)
  - Regnskapet godkjent slik det er framlagt
 5. Valg av styre og andre verv
  - Styret har valgt følgende valgkomite: Kjell Øyasæter og Per Arne Kaarstad
  - Følgende er på valg: Karin Marie Sættem, Anette Ertvåg, Marit Lian
  - Karin Marie og Anette ønsker ikke gjenvalg. Marit har takket ja til en ny 2-årsperiode
  - Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer for 2 år:
    Marit Lian, Henny Belsvik Lund og Ingrid Gaustad
    Forslaget ble enstemmig vedtatt
  - Valgkomiteens forslag til leder for ett år: Kjell Øyasæter
    Forslaget ble enstemmig vedtatt
  - Valgkomiteens forslag på revisor: Odd K. Strand
    Forslaget ble enstemmig vedtatt
 6. Inkomne forslag
  - Det er ikke innkommet forslag
 7. Videre arbeid
  - Saldo pr. 12.04.10 er det kr. 77.682,28.
  - Det betyr at midler til bygging av brønn i Sarantomo på kr. 70.000 nå kan overføres.
  - Vanntanken Skaun har stort oppstartsmøte torsdag 6. mai. Vanntanken Hemne deltar.
  - Skatval er interessert i å starte Vanntank. Styret fortsetter samarbeid med dem.
  - Satse på verving
  - Lag visitkort som kan deles ut til interesserte

Referent
Svein Waade