Gave fra 1A og 1B ved Sodin

Endret: 16.03.2016


Elevene i klasse 1A og 1B hadde før jul "omvendt julekalender" og valgte å samle inn penger til Vanntanken.


 

Johanne og Svein fikk 16.03.2016 være med å motta gaven fra de to klassene. De overleverte en sjekk på kr. 1.774,-.

Samtidig fikk vi fra Vanntanken fortelle litt om arbeidet Vanntanken driver og viste bilder fra prosjektene.

Gave fra 1A og 1B 2016