Vanntanken

Internett: www.vanntanken.no
E-post: post@vanntanken.no

Kailahun, Sierra Leone

Sted

Land: Sierra Leone
Region: Kailahun

Involverte

Prosjektet vil medvirke til at over 100.000 personer får bedre helse.

Informasjon

Prosjektet har som målsetting å forbedre tilgangen til rent vann i 40 lokalsamfunn og 20 skoler. Tilgangen til brønner i dette prosjektet vil være en viktig faktor for forbedre hverdagen og helsen til over 100 000 mennesker.

 

Prosjektet omfatter

Prosjektet har som målsetting å forbedre tilgangen til rent vann i 40 lokalsamfunn og 20 skoler. Tilgangen til brønner i dette prosjektet vil være en viktig faktor for forbedre hverdagen og helsen til over 100 000 mennesker. Prosjektet omfatter:

Prosjektet kjøres av Plan Norge.

> Detaljert informasjon om prosjektet

Økonomi

Kostnad: USD 321.000,- (inkl. 7% adm.kostnad).

Ved prosjektstart tilsvarte dette kr. 1.983.780,- (dollarkurs på 6,18).

Pr. 01.06.2017 er beløpet (pga dollarkursen) kr. 2.475.894,-

Status: Prosjektet er ferdig, men arbeider med innsamling.

Status Vanntanken

Felles prosjekt med Hemne og Skatval (80/20 deling) pr. 01.06.2017:

Overføringer:

Status:

Bilder fra prosjektet

Kailahun, brønn

Bygging av ny brønn i landsbyen Seinga i Dea.

 

Kailahun, brønn 3

Arbeid i brønn i Samabu etter utgraving.

 

Kailahun brønn 4

En beboer i Baoma landsby tester den nylig installerte håndpumpen på en helt ny brønn for å sikre at den
fungerer

 

Kailahun brønn

Denne brønnen er snart ferdig.

 

Kailahun, brønn

Medlem av Water Management Committee henter vann fra en nylig ferdigbygd brønn i landsbyen Kondibu.

 

Kailahun, opplæring

Lærerassistenter og elever ser på at én av elevene som demonstrerer riktig hygienepraksis.

 

Kailahun, toalettanlegg

Et ferdig reparert toalett på Ansarul Islmic primary school.

 

Kailahun, sykler

Innkjøpte sykler sombrukes av naturlige ledere i triggerprosessen i lokalsamfunnene.