Vanntanken

Internett: www.vanntanken.no
E-post: post@vanntanken.no


Dato / tid: 29.09.2014 kl. 20.00 - 21.00
Sted: WIS
Beskrivelse: Ordinært årsmøte.

 

Sakliste

 1. Innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Årsmelding (se styrets årsmelding for 2013)
 4. Regnskap (se regnskap for 2013)
 5. Valg av styre og andre verv
  1. Styret har valgt følgende valgkomite: Kjell Øyasæter og Per Arne Kaarstad
  2. Følgende er på valg: Johanne Løfaldli, Solveig Lommundal, Marit Lian
  3. Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Svein Waade, Kjell Øyasæter, Per Arne Kaarstad.
  4. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer valgt for 2 år:
   • Johanne Løfaldli, Solveig Lommundal, Marit Lian 
  5. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og styret består dermed av følgende:
   • Marit Lian, Solveig Lommundal og Johanne Løfaldli, Kjell Øyasæter, Svein Waade, Per Arne Kaarstad
  6. Valgkomiteens forslag til leder for ett år: Svein Waade
   • Forslaget ble enstemmig vedtatt
  7. Valgkomiteens forslag på revisor: Tor Espnes
   • Forslaget ble enstemmig vedtatt
 6. Inkomne forslag

 

29. september 2014

 

 

 

 

Kjell Øyasæter         Solveig Lomundal         Marit Lian          Per Arne Kaarstad        Svein Waade