Styremøte Vanntanken Skaun

Endret: 14.06.2010


Dato / tid: 10.06.2010 kl. 19.00
Sted: Rådhuset Børsa
Beskrivelse:

 

Agenda

 

Godkjenne innkalling og dagsorden

Godkjenne referat fra forrige møte

Status økonomi

Status prosjekter

Aktiviteter fremover

Eventuelt

 

 

I tillegg vil det bli en gjennomgang av redigeringssystemet for nettsidene våre.

Styremøtet er åpent for alle interesserte.

 

mvh

Jan Ole

 

 

REFERAT

 

Godkjenne innkalling og dagsorden

- Godkjent

 

Godkjenne referat fra forrige møte

- Referat fra forrige møte ikke skrevet.  Referatet legges frem på neste styremøte for godkjenning.

 

Status økonomi

- Statusen er nå lagt ut på nettsidene.  Dette oppdateres ved hver måneds slutt.  På konto pr i dag 14.142,-.  5. klasse ved Børsa skole har gjennomført et innsamligsprosjekt og fått inn kr 3429 til oss - kjempebra.  Vi følger opp mot de andre skolene i kommunen.  SMN har sagt seg villig til å ta neste etappe i bedriftsstafetten.  Det er i tillegg sendt søknad til kommunen for å få et bidrag.

 

Status prosjekter

- Vi har fått tilbud om et prosjekt i Sirabogou.  Vi har ikke penger til dette enda.  Hemne får snart ny liste over aktuelle prosjekter, og vi plukker ut et prosjekt vi kan gjennomføre så snart som mulig.

 

Aktiviteter fremover

- Siri har fått tilbud om et "kunstprosjekt" i Børsa barnehage.  Vi følger opp dette over sommeren

- Vi deltar på KpH.  Jan Ole ordner med plass på markedet.  Siri sjekker om vi kan få hjelp fra andre organisasjoner til å stå på "stand"- kanskje en ungdomsorganisasjon. 

Anne Lise sjekker "butt" for iskjøling av vannflasker. 

Vi forsøker å få tak i en "hagebrønn" som vi kan bruke som "kasse" på markedet.  Jan Ole og Lars Arne sjekker dette.

Vi selger vann, vannmelon og annen frukt vi kan få fra Bama.  I tillegg arrangerer vi kirsebærsteinspyttekonkurranse.  Jan Ole sjekker med Rosenvik om vi kan få profileringsartikler.  Siri kopierer opp flere brosjyrer.

 

Annet

Det var meningen å vise frem de oppdaterte nettsidene og redigeringsverktøyet, men kommunens nettverk var nede så dette ble utsatt til neste møte.

 

Neste møte: tirsdag 03.08.2010 kl 1900 på rådhuset.  Tema: Sluttplanlegging av aktiviteter på KpH.