Styremøte

Endret: 11.06.2010


Dato / tid: 03.08.2010 kl. 19.00
Sted: Rådhuset Børsa
Beskrivelse:

 

Planleggingsmøte for aktiviteter på KpH

 

Agenda

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av referat fra forrige møte

Status økonomi

Status prosjekter

Aktiviteter fremover - KpH

Eventuelt

 

Alle styremøtene i Vanntanken Skaun er åpne, og vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen:-)

 

Jan Ole Sund

Styreleder