Styremøte

Endret: 04.01.2011


Dato / tid: 04.01.2011 kl. 19.00 - 20.30
Sted: F-salen Rådhuset
Beskrivelse:

 

Agenda:

 

- Referat fra forrige møte

- Status innsamling/organisasjon (Vanntanken Norge)

- Planlegge aktiviteter

- Valg av prosjekt

- Eventuelt

 

 

REFERAT

 

Referat fra forrige møte

Siste styremøte ble avlyst pga at mange ikke kunne møte.  Møtet ble derfor avholdt som et planleggingsmøte for Kristinarrangementet.

 

Status innsamling/organisasjon

Jan Ole orienterte om organisasjonsendringene i Vanntanken - med opprettelsen av Vanntanken Norge.

Skaun har nå samlet inn kr 32.729,-. Totalt for Vanntanken er det samlet inn kr 942.000,- .

 

Planlegge aktiviteter

Bedriftsstafetten:

Vi sender en utfordring til 10 utvalgte bedrifter i Skaun - og tar personlig kontakt i tillegg.

Vi lager en plakat/diplom som givere kan henge på veggen.

 

Faste givere:

Styremedlemmer utfordres til å finne minimum en fast giver hver innen neste styremøte.

 

Årsmøte 2011:

Dato: 10.02.2011 kl 1900 på Rådhuset.  Alle interesserte er hjertelig velkommen!

 

Velge prosjekt

Vi har som mål å kunne finansiere en av brønnene i Boky Wéré innen utgangen av april. 

 

Eventuelt

Facebook:

De to sidene vi allerede har (en "Cause" og ei gruppe) legges ned.  Vi oppretter ei ny side (Like-side) i steden.  Siri tar saken.

 

Neste styremøte:  en halv time før årsmøtet 10.02.2011.