Årsmelding 2008

Endret: 31.05.2009

1. Organisering

Innledning

Vanntanken er en ideell organisasjon lokalisert på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Vanntankens formål er gjennom innsamling av midler å bedre livssituasjonen for mennesker ved f.eks. å bygge brønner i områder hvor rent drikkevann ikke er tilgjengelig.

Styret

Styret har bestått av:

 • Svein Waade (leder)
 • Anette Ertvåg 
 • Marit Lian
 • Karin Marie Sættem
 • Per Arne Kaarstad 
 • Kjell Øyasæter

Regnskap/revisjon

Jan Hammerdal har også i år vederlagsfritt ført regnskapet for Vanntanken. Revisor er Ingun Øyasæter.

Vannringen

Vannringen består av en gruppe på om lag 20 personer som stiller opp når det er behov for hjelp i tilknytning til arrangement og liknende.

Arrangementskomité

Unni Ellefsen og Ingun Øyasæter har hatt ansvar for Vanntankens arrangementer.

Medlemmer

Vanntanken er en ideell organisasjon hvor det også er mulighet for medlemskap. Ved utgangen av 2008 var det registrert 72 medlemmer. I tillegg er det registrert 29 bedrifter/organisasjoner.

 

2. Økonomi

Inntekter

Tekst

Beløp

Gaver fra private og næringsliv

64 472

Pantelapper

29 709

Fra ulike arrangement

21 484

Minnegave

16 050

Renteinntekter

4 288

 

 

Totalt

139 003

Til prosjektene

Dato Tekst

Beløp

Totalt

   

 

 
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Totalt    

0

Driftskostnader (unntatt gaver og resultat)

Tekst

Beløp

Driftsmidler

750

Rekvisita/markedsføring

1 760

Møter/kurs

1 070

Annonser

3 430

Gebyrer

58

 

 

Totalt

7 068

Resultat

Tekst

Inntekter

Kostnader

Inntekter

139 003

 

Til prosjektene

 

0

Kostnader

 

7 068

Overskudd

 

131 935

 

 

 

 Sum

 139 003

139 003

Ballanse pr. 31.012.2008

Bankinnskudd: 164.572,-
Oppspart kapital: 164.572,-

Kommentarer

 • Regnskapet er ferdig revidert.
 • Det ble av ulike grunner ikke overført penger til noen prosjekter i 2008.
 • Av regnskapet fremgår at 5% av inntektene i 2008 gikk til drift av oganisasjonen.
 • Siden oppstarten i 2006 har vanntanken samlet inn 564.107,- (pr. 27.04.2009).

 

3. Prosjektene

Det ble ikke overført penger til noen prosjekter i 2008.

Grunnene var at Care hadde problemer med å finne prosjekter samt lav møteaktivitet i Vanntanken.

Må preseisere at Vanntanken har samlet inn midler som før, og vil overføre midler når de riktige prosjektene kommer opp.

 

4. Aktiviteter

Styret har hatt 4 ordinære styremøter pluss et årsmøte.

 • Tur til Mali (12.01 - 20.01)
 • Info om Malitur på akt.senteret (29.01)
 • Presentasjon under Januarkonferansen i Hemne (30.01)
 • Vanntankens klimakveld (30.01)
 • Presentasjon hos Rotary Hemne (07.02)
 • Presentasjon i Oslo (01.03)
 • Presentasjon på samling i Halsa (08.03)
 • Presentasjon av Malitur på Staurset (15.04)
 • Presentasjon for kystprogrammet (29.04)
 • Presentasjon på kommunekassererforeningen (04.06)
 • Infor til sponsorer under Humorfestivalen 2008 (06.06)
 • Presentasjon for Fjordkraft (01.09)
 • Møte med Care (10.09)
 • Presentasjon for Gjensidige i Midt-Norge (02.10)
 • Presentasjon for Humoristene i Trondheim (07.10)
 • Møte med næringslivet (29.10)
 • Infoblad ut til alle husstander i Hemne (jule og nyttårshelgen)

 

5. Samarbeidspartnere

Care

Den verdensomspennende hjelpeorganisasjonen Care bistår Vanntanken både med forslag og informasjon om mulige prosjekter, samt gjennomføring av de valgte utbyggingsprosjekt. Care satser på lokale ressurser og fokuserer på kvinnerettede tiltak.
Care Norge er tildelt TV-aksjonen i 2009, og Vanntanken vil på sin måte bidra til et vellykket resultat av aksjonen.

Info i Søvesten

Søvesten gir oss hver uke en fast plass i avisa der vi kan orientere om Vanntanken, om status og nivå på innsamlede midler.

Humoristene i Trondheim

Ideell organisasjon i Trondheim, som er i ferd med å fullfinansiere bygging av en egen brønn i Mali i regi av vanntanken.

 

Styret, april 2009.