Vanntanken

Internett: www.vanntanken.no
E-post: post@vanntanken.no


Dato / tid: 12.05.2009 kl. 19.00 - 20.00
Sted: Hemne Hotell
Beskrivelse: Vanntankens tredje årsmøte

 

Årsmøtet var annonsert i lokalpressen og ble avholdt på Hemne hotell.

1. Innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

2. Årsmelding

Svein gjennomgikk aktiviteten i Vanntanken i 2008 og la fram årsmeldingen. Årsmeldingen ble så vedtatt.
>> Se årsmeldingen

3. Regnskap 2008

Regnskapet er ført av Jan Hammerdal og revidert av Ingun Øyasæter. Hun hadde ingen merknader. Regnskapet ble gjennomgått av Svein. Regnskapet ble vedtatt.
>> Se regnskapet (krever pdf-leser)

4. Valg av styre og andre verv

Styret la fram følgende forslag til nytt styre:

Verv:

5. Videre arbeid

Svein Waade (referent)