Vanntanken

Internett: www.vanntanken.no
E-post: post@vanntanken.no

Arbeidet

Finne gode prosjekter

Vanntanken er i kontakt med ulike humaniteære organisasjoner for å finne aktuelle prosjekter som Vanntanken kan delta på. Vi prøver å finne prosjekter som passer for Vanntanken. Kriteriene i dag er:

Skaffe midler til prosjektene

Vanntanken arbeider for å skaffe midler til Vanntanken:

Informere om aktiviteten